Obchodné podmienky – www.apismedy.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy (je zmluvou v zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku) uzatvorenej na internetovej stránke v eshope medzi predávajúcim, ktorým je:

Apis Group s.r.o.
Duchnovičova 20
06601 Humenné
Slovenská Republika

IČO: 46 452 532
DIČ: 2820010578
IČ DPH: SK2820010578

Zapísaný v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov  720-18396, Číslo živnostenského registra: 720-18396

Bankové spojenie: CSOB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK63 7500 0000 0040 2355 2690

(ďalej len “predávajúci”)

a kupujúcim, ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke eshopu www.apismedy.sk (ďalej len „eshop“).

ORGÁN DOZORU

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

OBJEDNÁVKA – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v eshope (ďalej len „kúpna zmluva“).

Odoslanie objednávky sa uskutoční elektronicky, stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ“  v poslednom kroku objednávkového procesu v „eshope“.

Pri objednávke predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na adresu kupujúceho. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stav objednávky a predpokladaný termín doručenia. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

  • Meno a Priezvisko, E-mail, Telefón, Adresa a PSČ
  • V prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľom, aj fakturačné údaje t.j. IČO, DIČ a názov firmy
PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa objednávky. Odberateľ zaplatí kúpnu cenu vopred prevodným príkazom na účet predávajúceho. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad, ktorý zašle spolu s tovarom. Tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho do doby úplného uhradenia ceny.

Kupujúci má právo zrušiť objednávku po vzájomnej dohode, avšak v prípade, že bol tovar už zaslaný, takéto zrušenie objednávky predávajúci nemôže akceptovať, nakoľko už vznikli náklady s poštovným a balným.

Cenník prepravných nákladov
DopravcaMaximálna hmotnosť balíkaCens s DPH

Slovak parcel

3 kg3,50 €
5 kg4,00 €
10 kg4,20 €
15 kg4,50 €
20 kg5,50 €
DODANIE TOVARU

Tovar je zasielaný spôsobom dohodnutým v objednávke.

V prípade zaslania tovaru prostredníctvom kuriérskej služby alebo slovenskej pošty účtuje predávajúci poplatok za poštovné a balné podľa platných taríf prepravnej spoločnosti  alebo slovenskej pošty. Ceny sa odvíjajú od hmotnosti balíka.

Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí balíka tovar skontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Lehota prepravnej spoločnosti Slovak Parcel Services s.r.o. na doručenie zásielky je 2-5 pracovných dní.

REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU

Zákazník má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od doručenia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu sídla ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravnou tovaru. Nie na dobierku. Tovar je potrebné zaslať spolu s Formulárom o odstúpení od zmluvy o vrátenie peňazí s uvedením presného čísla účtu a banky kupujúceho. Tie mu budú zaslané na jeho účet do 14 dní od doručenia tovaru naspäť v nepoškodenom stave.

Tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby nepreberáme. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho na eshope prostredníctvom webovej stránky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať reklamačný e-mail na adresu info@apismedy.sk, počkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu nepoškodený, v originálnom balení, vrátane dokladu o zaplatí a faktúry.

Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení a nepoškodený, nepoužívaný, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

Nie je možné vrátiť tovar alebo ho vymeniť po uplynutí jeho doby spotreby. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe strany. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Zmena obchodných podmienok vyhradená.

370748f2338fd94c291b227346333735